?

ALLMäNNA VILLKOR överför.se tar inget ansvar för filerna som laddas upp hos oss. Tjänsten är gratis och vi räknar med att ni alltid sparar egna versioner av de filer som laddas upp hos oss. Filöverföring med överför.se kräver samma försiktighet som när man bifogar filer i e-postmeddelanden. - Precis som för e-post sker ingen kryptering av filen. - Använd gärna virusskydd för att kontrollera nedladdade filer. - Ni använder tjänsten på helt eget ansvar. - Det är förbjudet att sprida olagliga- eller filer av stötande innehåll och vi vill att det anmäls till oss om ni råkar ut för detta. Maila till info@overfor.se. - Samtliga filer raderas efter 7 dagar

SEKRETESS Uppgifter kring en filöverföring lagras för att kunna fullgöra överföringen. E-postadress lagras inte alls utan används endast för att skicka ett meddelande. Efter avslutad överföring behålls uppgifter som gör det möjlighet att analysera trafiken med syftet att förbättra tjänsten. Dessa uppgifter kan vi komma att presentera i sammanställd form, såsom genomsnittlig filstorlek eller antal överföringar per dag. Uppgifter om en enskild överföring kommer aldrig att publiceras eller vidareförmedlas till tredje part. Varje fil raderas efter utgången lagringstid. En enskild fil öppnas endast då det behövs för att säkerställa tjänstens kvalitet. Inga uppgifter om en fils innehåll sprids till tredje part.

COOKIES Google använder kakor (cookies) för att hantera annonser på överför.se webbplats. Om du vill välja bort Googles kaka, följ länken ovan under Annonser.

ANNONSER Vi förbehåller oss rätten att använda Google för att hantera annonser som visas när du besöker vår webbplats. Google kan använda uppgifter (dock ej ditt namn, adress, e-postadress eller telefonnummer) om dina besök på denna och andra webbplatser för att förse dig med annonser om varor och tjänster som kan intressera dig. Om du skulle vilja ha mer information om denna verksamhet, samt veta mer om vad du har för val när det gäller att inte låta Google använda de här uppgifterna, klicka här.

COPYRIGHT © Belanger AB 2015

Släpp filer på sidan. (Max 2GB/fil)